تصویر ثابت

شرکت حمل و نقل ماهان ترانس - خانه

شرکت حمل و نقل داخلی سراسری و بین المللی ماهان ترانس

با ماهان ترانس ســـرعت، دقـــت و اطمــــینان را تجــــربه کـــنید“Mahan Trans Company” with 60 years of experience, has been providing a domestic and international transportation service in Iran and to some overseas destinations. We operate a full range of freight forwarding services and customs brokerage facilities in Iran.
Our Modern dispatching, team of professional drivers, own fleet and our contractual partners we will organize and arrange On-Time service all over the world. Combination of road, sea and air transport, precise organization and favorable financial conditions allow us to get your shipment to the desired location quickly, safely and at an attractive price. We will regularly inform you about the status of your shipment.

شرکت حمل و نقل داخلی سراسری بین المللی ماهان ترانس

شرکت حمل و نقل بین المللی ماھان ترانس پس از تشریفات و ضوابط لازم و کسب مجوز از سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای کشور سال 1387 در اداره ثبت شرکتھای تھران به ثبت رسیده و متعاقباً پس از خرید تعدادی نیمه یدک (یخچال 40 فوتی) و کشنده بنز و اسکانیا و دریافت پروانه فعالیت از اداره کل حمل و نقل و پایانه ھای استان تھران مشغول فعالیت در امر صادرات و ترانزیت میوه و تره بار و کالاھای سریع الفساد گردیده است. در ھمین راستا و در جھت سھولت خروج کامیونھا از مرزھای مجاز کشور اقدام به تأسیس شعبات در مرزھای خروجی که لازم بود انجام پذیرفت

مطالب بیشتر

حمل انواع کالا های فاسد شدنی

ماهان ترانس سرعت حمل، اطمینان و قیمت مناسب را در سرلوحه تمامی امور خود برای مشتریان در نظر گرفته تا همکاری و رضایتمندی دراز مدت را برای مشتریان به ارمغان آورد