تصویر ثابت

شرکت حمل و نقل ماهان ترانس - حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی ماهان ترانس پس از تشریفات و اجرای ضوابط و با عنایت به سوابق گذشته کاری با کسب مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در سال 1387 در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده و متعاقباً پس از تکمیل پرونده و دریافت پروانه فعالیت از سازمان مربوطه مشغول فعالیت در امر صادرات و ترانزیت میوه و تره بار و کالاهای سریع الفساد گردید و در همین راستا جهت سهولت و راحتی صاحبان کالا اقدام به ایجاد دفاتر نمایندگی در مرزهای خروجی و کشورهای مقصد گردید و این امر باعث استخدام رانندگان با تجربه بین المللی و معرفی به اداره گذرنامه جهت دریافت گذرنامه و دفترچه خروج و کامیونها نیز به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای دریافت دفترچه های تریپتیک گردیده و در خصوص فعالیت رسمی رانندگان ضمن گذراندن تشریفات برای دریافت گذرنامه (عدم اعتیاد و سوء پیشینه ) برای خروج کامیون نیز تشریفات قانونی پس از دریافت پروانه فعالیت می بایستی تشریفات بشرح ذیل برای حمل کالا انجام پذیرفت.

الف) امور کارنه تیر(اتاق بازرگانی ایران) گذراندن تشریفات و تکمیل سوابق ضمانتی بصورت نقدی و چک و سفته و معرفی به گمرک ایران( اداره نظارت بر امور ترانزیت) که هیئت مدیره مورد تأیید گمرک ایران قرار گرفته شده است شرکت قادر به انجام فتوگرافی کامیونهای ملکی و تحت پوشش گردید که با ضمانت امور کارنه تیر اتاق بازرگانی قادر به عبور از کلیه گمرکات کشورهای تحت پوشش کارنه تیر قرار گرفته است.

ب: CMR (راهنامه های حمل و نقل بین المللی): پس از تشریفات اولیه ضمانتهای لازم جهت صدور CMR برای کشورهای همجوار کشورمان برای بارهای ترانزیت و صادراتی پس از تعهدات به گمرک ایران و بن ضمانتی برای خروج کالا از کشور و صدور CMR و بیمه نمودن کالا برای خارج از کشور دارای مجوز آن می باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی امکانات و توانایی ها:

1- دارا بودن پروانه فعالیت در امر حمل و نقل بین المللی از وزارت راه و شهرسازی
2- دارا بودن پروانه فعالیت در امر حمل و نقل داخلی کالا از وزارت راه و شهرسازی
3- دارا بودن پروانه فعالیت حمل و نقل توانمند (سراسری) کالا و امکان استفاده از مزایای آن در سطح کشور
4- حمل سریع کالا با توجه به میانگین سنی ناوگان
5- امکان دسترسی آسان و سریع صاحبان کالا به موقعیت ناوگان به صورت تصویری و نوشتاری در هر لحظه از زمان (GPS)

تنوع ناوگان:

1- تخصصی یخچالی 2- چادری 3- سواری بر 4- کفی
که قادر به حمل کلیه کالاهای مجاز بوسیله ناوگان بالا می باشیم.